Ο άνδρας δεν ορίζεται από τα λεξικά αλλά από τις αξίες και το στιλ ζωής του